نمونه کار ها


مبانی هنر

نقاشی ابریشم

نقاشی پارچه

ویترای و نقاشی شیشه

طراحی

کلاژ رنگی

اهداف هورتات


این موسسه با هدف رشد و تعالی فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و برنامه ریزی و اقدام جهت آموزش جوانان در زمینه هنر های دستی از قبیل: سفالگری و سرامیک شکسته، انواع پتینه، مجسمه سازی، مینا کاری، نقاشی روی شیشه، انواع چاپ، نقاشی روی ابریشم و پارچه، نگارگری، منبت کاری، نقاشی و نقاشی ایرانی، طراحی، مبانی هنرهای تجسمی... با تاکید بر فرهنگ سازی از طرق مختلف نظیر برپایی همایش، ورک شاپ، نمایشگاه و گردهمایی فعالیت خود را آغاز نموده و در این راه دستاوردهای ارزنده ای داشته است.